Miljöpolicy


Offertförfrågan

Att värna om miljön är något som vi på Rosborg Entreprenad AB prioriterar högt och vi följer självklart de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet. Vi utför regelbundna egenkontroller och arbetar ständigt med att minska miljöbelastningen från transport, maskiner och kontor. Med högsta kvalitet i fokus ställer vi miljökrav på våra leverantörer. Vi strävar hela tiden efter att välja produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas. Hantering av avfall och miljöfarligt gods sker på ett kontrollerat och säkert sätt.

Image

anlita en expert redan idag


Kontakta oss