Pcb sanering


Offertförfrågan

Rosborg Entreprenad utför saneringsuppdrag av miljö- och hälsofarliga material med ämnen som asbest, PCB, fukt och mögel. Innan sanering påbörjas utförs en arbetsberedning, riskanalys och planläggning hur arbetet utförs på bästa sätt för att värna om de som vistas på arbetsplatsen, dess omgivning och vår miljö. Detta har vi sedan som underlag när vi tillsammans med dig som beställare går igenom uppdraget och planera utförandet på bästa tänkbara sätt.

Vi följer alla riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Arbetet inleds görs en noggrann avspärrning, avskärmning och zonindelning av lokalen. Miljöfarliga avfallet packas och försluts. Därefter märks förpackningarna som sedan transporteras till deponistationer där de omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter.

PCB SANERING:
Totalentreprenader
Utförandeentreprenader
Underentreprenader

Image

Vad är PCB

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som finns i vissa byggnadsmaterial. PCB har hormonstörande inverkan och skadliga effekter på både djur och människor.

Regler

All nyanvändning är förbjuden sedan 1978 men spridningen till miljön fortsätter trots det.

Säkerhet

Rosborgentreprenad har kompetens och utrustning för en säker och kostnadseffektiv sanering av PCB

Offert?

Kontakta oss för offert - Vi snackar inte - Vi sanerar!
Kontakta oss här!

Ett urval av våra tidigare projekt


Projekt: Pcb sanering


Projekt: Pcb sanering


Projekt: Pcb sanering


Projekt: Pcb saneringanlita en expert redan idag


Kontakta oss